Hållfasthet, så tänker du

Väder, vind, saltstänk, fukt, sol och slitage. Utrustningen måste stå pall. Hör hur tillsynsmannens strategier för bästa hållbarhet.