top of page
Sök
 • Skribentens bildTherese Säfström

Vad vill du med besökarna? Formulera mål och bli effektiv.

Du kanske har varit med om att en ny satsning startar med en kreativ snilleblixt. Nått som verkligen triggar igång tankeverksamheten.

"Vore det inte kul med... en äventyrsstig? Ett trädquiz? En konstinstallation? En hängbro mellan träden? En tillgänglighetsanpassad stjärnskådarplats?

Och det kan till och med vara enkelt att förverkliga.

Det kanske finns pengar att söka för just en sådan sak. Ni kanske nyligen träffade någon som tillverkar just det där. Det kanske känns som en kul arbetsuppgift för ert arbetslag i vinter?


Men stopp! Innan du bestämmer nått, se till att du har svaret på: Vad vill du med dina besökare? Bara då vet du att du lägger resurser på rätt grejer.

Om du har ett område med stora natur- eller kulturvärden, och med många olika intressen, då är det helt nödvändigt att ha en genomarbetad plan för platsen och besökarna. Den innehåller mål, prioriteringar, ansvarsfördelning och tidsplan.

Men alltid, för alla områden: Skaffa dig åtminstone koll på vad ni vill med era besökare. Skaffa en målbild!

 • Mål hjälper dig att fokusera.

 • Mål hjälper dig att styra åt rätt håll.

 • Mål ser till att du får mesta möjliga valuta för investerade medel.

 • Mål ger möjlighet att motivera investeringar om någon annan ska betala.

 • Mål gör det lätt att säga ja eller nej när andra aktörer kommer med förslag.

 • Mål ger möjlighet till uppföljning. För hur vet du att du lyckas, om du inte har ett mål?

Och ett mål är inte på riktigt om det inte är nedskrivet, realistiskt, avgränsat och mätbart.


Låter det krångligt? Det är det inte:

Samla alla som berörs om ni är fler.

Öppna ett blankt dokument och formulera era mål med besökarna.


Som ett exempel:

"Mål för besökare i området Herrgårdsplatsen

Varje år bör vi ha minst 2 000 besökare till utsiktspunkten och 3000 till herrgårdsparken.

Satsningarna i herrgårdsparken ska rikta sig särskilt till barn upp till tonåren och till äldre personer på vårdboendet som ligger granne med parken. Alla satsningar ska göras med hänsyn till tillgänglighet, särskilt vad gäller fysisk tillgänglighet och språk. Vi ska inte locka besökarna att komma till de södra delarna där fågellivet är känsligt. Hit är bäst om bara de specialintresserade besökarna söker sig.

Besökarna i herrgårdsparken ska fascineras av den historiska miljön och de ska uppleva en plats som är vacker. Besökarna ska förstå att miljön har ett historiskt värde och är tre hundra år gammal.

Besökarna vid utsiktsberget ska erbjudas bästa möjlighet att ta till sig utsikten och förstå vad de ser. Besökarna ska uppmuntras att stanna uppe på berget och njuta av medhavd fika.

Området som helhet ska inte exploateras mer än i dag och servicen ska därför inte utökas. Men den service som redan finns ska vara god och besökaren ska få en positiv upplevelse av den.

Efter besöket ska besökaren vilja rekommendera andra att komma hit.

Besökarna ska uppmuntras att dela sin upplevelse i sociala medier."


I exemplet ovan sätts mål om

 • antal besökare.

 • vilka områden som ska besökas, vilka inte.

 • ålder på besökare.

 • specialsatsningar på målgrupper.

 • vad ska besökaren uppleva.

 • vad ska besökaren lära sig.

 • hur ska besökaren agera.

Men det är förstås platsen, era ambitioner och eventuella styrdokument som avgör vad som är relevanta mål för just er plats.

Ni kanske vill formulera hur ni vill att besökare ska ta sig hit och hem, vad de ska ha för känsla med sig härifrån, vilka kunskaper de ska ha efter ett besök, besökarna kanske ska bli stödmedlemmar i er förening, skänka en gåva, upptäcka fler relaterade besöksmål och sedan besöka dem.

Eller tänk längre och sätt detaljmål så får ni en ännu tydligare styrning på era satsningar:

Varje år ska minst 100 personer varav 20 kommunpolitiker besöka platsen vid ett öppet hus med kaffe och guidad tur.

Besökarna ska kunna uppleva Stormyrens mest attraktiva lägerplats här.

Alla regionens förskolor ska finnas representerade med sina alster i Trollskogen.


Var konkret. Skriv inte att ni ska nå "alla". För ni kommer hur som helst säkert att behöva prioritera mellan målgrupper, när ni väl har en idé att ta ställning till.


Det är inte säkert att ni kan formulera alla mål direkt. Kanske är syftet med platsen otydligt, det kan ni behöva formulera först. Vet ni inte vilka besökare som faktiskt besöker området i dag? Det kanske ni vill ta reda på innan ni bestämmer något kring målgrupper. Ni kanske också vill ta reda på vad besökarna själva har för önskemål? Ni kanske behöver göra en lista över områdets alla värden för att kunna bedöma hur ni vill att besökarna rör sig?


Känn ingen press att författa mål som måste gälla i 20 år. Var beredd att omformulera målen om ni till exempel skulle få mer kunskap om platsen, fler aktörer i området, eller om området utvecklas på andra sätt.

Kontrollera, är målen realistiska, avgränsade och mätbara?


När dokumentet är klart, sätt upp det på en väl synlig plats – och granska det varje gång en snilleblixt dyker upp. Styr din idé mot målen, och du får ut bästa, mesta av den!

 

Text och foto: Therese Säfström, Nature Value, som älskar målstyrning.

40 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page