top of page

Lek & lär

Här har vi samlat färdiga produkter som du kan använda för att skapa aktivitere eller ge kunskap till dina besökare.


Här finns skyltar, uppdrag och träbyggen som passar om du vill sätta ihop en egen naturstig, eller bara ge besökaren spännande information om myror intill en myrstack.

LEK & LÄR: Products
LEK & LÄR: Product Gallery
bottom of page