top of page
Sök
  • Skribentens bildTherese Säfström

Få skylten läst, del 1 - Snåla aldrig med teckenstorleken


Generöst stora bokstäver fångar in läsaren på håll och gör texten lättläst. Här är din guide till att välja rätt teckenstorlek för din informationsskylt.


Hör du till dem som minskar teckenstorleken för att få plats med mer text? Gå inte i den fällan. Minimala bokstäver syns dåligt, och du riskerar att dränka skylten i en avskräckande textmassa som aldrig blir läst...

(Behöver du hjälp att kapa textmängd? Läs: Presentera din unika plats – 7 tips för framgång.)


Många av dina skyltläsare har dålig syn


6 % av Sveriges befolkning har svårt att se vanlig text i dagstidning - ÄVEN om de använder glasögon, enligt Statistiska centralbyrån.

Bland 80+-arna är siffran hela 15 %.

Från 50-årsåldern behöver över 90 % av alla svenskar glasögon. Och det är inte säkert att dina skyltläsare har sina läsglasögon lättillgänliga.

Du måste se till att teckenstorleken, även kallad teckengraden, storleksgraden, textstorleken, fontstorleken, är läsbar för många.


Rekommendationer


En vanlig tumregel för att en normalseende person ska kunna läsa en text på 1 meters håll, är att versalhöjden är 5 millimeter.

Men för att göra texten bättre tillgänglig:


Minsta teckenstorleken på en informationsskylt bör vara cirka 6–7 millimeter (versalhöjd). Det gäller för text som antas läsas på 1 meters avstånd.

Det är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och dåvarande Handisams rekommendation i sin handbok Tillgängliga natur- och kulturområden, sid 86.

Rubriken ska synas på håll.

För rubriker är en tumregel att: Versalhöjden ska vara 5 millimeter per meter läsavstånd.
Läsavstånd (m) H-höjd (mm) 2 m 10 mm 10 m 50 mm 100 m 500 mm

Samma tumregel gäller också för andra skylttexter som ska synas på avstånd. Till exempel hänvisning till toaletter..


Se också till att det går att komma helt inpå skylten för den som behöver läsa på riktigt nära håll.


Så mäter du versalhöjden

Pratar vi textstorlek i millimeter, handlar det oftast om versalhöjden. Man brukar ofta välja ett "H" för att mäta versalhöjden, därför också kallad "H-höjden" eller stapelhöjd.

Gör en utskrift och mät med linjal på den. Där ser du också själv hur tydligt texten upplevs.

I Adobe InDesign kan du om du vill mäta i programmet. I Word går det inte.


OBS! Punktstorlek är något annat

När du skriver text i ett program i datorn mäts teckenstorleken i punkter.

Men det mätsättet säger inget om de enskilda bokstävernas storlek, eftersom de mäter max-min-höjden på samtliga bokstäver i ett visst teckensnitt. ("Åp-höjden", avståndet mellan översta punkten i bokstaven "Å", till nedre punkten i bokstaven "p".)

Kolla:

Bilden visar text skriven i olika typsnitt, Times New Roman, Verdana och Georgia. Alla är 26 punkter men på bilden ser man att bokstäverna i Georgia ser väldigt små ut, jämfört med de andra. Verdanas bokstäver ser störst ut.

Tips: Gör en minneslapp för dina vanligaste typsnitt. Vilken punktstorlek motsvarar vilken versalhöjd? Då kan du snabbt göra dina skyltar i rätt textstorlek.

Times New Roman 26 punkter har exempelvis en H-höjd på 7 millimeter.


Storleken är inte allt


Det är förstås inte bara storleken som avgör om skylten blir läst.

Hur texten skrivs, innehållet, bilderna, kontraster, val av teckensnitt - många saker spelar in.

Om det skriver vi i andra blogginlägg senare under 2021.

Källor och inspiration

Tillgängliga natur- och kulturområden. En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Naturvårdsverket, Handisam och Riksantikvarieämbetet, 2013.

Att skylta skyddad natur. Naturvårdsverket 2003

878 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page