top of page

Driftsäker och enkel besöksräknare för utomhusmiljöer där det saknas strömförsörjning. Antalet passager visas på en display. Fungerar bäst att montera vid smalare passager i natur- och friluftsområden, som vid gångbroar, stättor, spänger, uppgångar till fågeltorn, stigar.

 

Den här besöksräknaren räknar antalet passage och du läser av den aktuella siffran på en display på plats. (Den är alltså inte uppkopplad mot statistikdatabas och kan heller inte fjärravläsas.)

Besöksräknaren består av en sensor som skickar ut en ljusstråle, en reflektor som reflekterar tillbaka ljuset, ett räkneverk och batterilåda med två uppsättningar batterier.

 

Varje passage som sker mellan givaren och reflexen räknas som ett besök.

På besöksräknaren finns ett litet reglage att justera som reglerar hur snabbt besöksräknaren skall reagera på nästa passage.

 

De uppladdningsbara batterierna byts varannan vecka för laddning. Varje vecka vid kallt väder. Räknaren kommer ihåg sitt värde om strömmen skulle brytas.

Räkneverket nollställs med hjälp av en magnet.

 

Besöksräknaren är framtagen av en svensk utvecklare och tillverkas i Sverige.   


Placering

Besöksräknaren fungerar bäst om den kan monteras vid en smal passage där besökarna går förbi efter varandra. Detta minskar risken för att två besökare passerar bredvid varandra och räknas som enbart en person. Utrustningen klarar dock tekniskt en bredd på passageområdet på upp till 10 meter.

 

Montering

Besöksräknaren monteras enkelt med medföljande skruvar och beslag som passar för flera olika vanliga förhållanden.

 

På ena sidan passagen monteras sensorn och räknaren. Utrustningen ansluts till batteriet i batterilådan. På andra sidan passagen fästs reflektorn.

Vid monteringen riktas givaren så att ljusstrålen träffar reflektorn.

En monteringsanvisning på svenska medföljer.

 

Drift & underhåll

Batterierna är uppladdningsbara. En laddning håller normalt två veckor innan den behöver laddas på nytt. Av de två uppladdningsbara batterier som medföljer används det ena, medan det andra är på laddning. Batterierna laddas med en vanlig batteriladdare för 12-voltsbatterier, som går att beställa separat, ”Batteriladdare för besöksräknare med batteridrift”.

Garantitid 1 år.

 

Teknisk info

Utrustningen omfattar:

 • Sensor, IP64-klassad för väderbeständighet och monterad i en strut för att skydda mot regn och snö

 • Räkneverk, monterat i en IP65-klassad kapsel för väderbeständighet. Led-indikator ovanför räkneverket lyser vid passage och underlättar vid installation.

 • Reflex, modell stor (8 reflexer)

 • Batterilåda

 • 2 stycken 12-voltsbatterier, varav ett används medan det andra laddas.

 • Kablar mellan givare och räkneverk (2,0 meter) och givare och batterilåda (2,0 meter)

 • Skruvar och beslag för montage

 • Magnet för nollställning

 • Monteringsanvisning på svenska

 

Möjliga inställningar: Besöksräknaren har en ställbar tröghet som gör att en besökare fortfarande bara räknas som en passage även om denne bryter ljusstrålen flera gånger vid sin passage. Trögheten kan justeras från 0 till 1,2 sekunder.

Vädertålighet: Utrustningen är okänslig för sol- eller värmeförändringar.

Maxantal passager som kan registreras: 999 999 stycken (6-siffrig display), därefter börjar räkneverket om.

Ljuskänslighet: Besöksräknaren är okänslig för ljusstörningar från exempelvis starkt ljus eller reflexer. Givaren använder modulerat (pulserat) ljus som skiljer sig från ljuset i sol eller strålkastare.

Besöksräknare, utomhusmiljö med batteridrift

14 700,00 krPris
  Product Page: Stores Product Widget
  Product Page: Product Slider

  Få en offert