top of page

Enkel och driftsäker besöksräknare för utomhusmiljöer. Antalet passager visas på en display. Fungerar bästa att montera vid smalare passager i natur- och friluftsområden, som vid gångbroar, stättor, spänger, uppgångar till fågeltorn, stigar.

 

Den här besöksräknaren räknar antalet passage och du läser av den aktuella siffran på en display på plats. (Den är alltså inte uppkopplad mot statistikdatabas och kan heller inte fjärravläsas.)

Besöksräknaren består av en sensor som skickar ut en ljusstråle, en reflex/reflektor som reflekterar tillbaka ljuset, och ett räkneverk.

 

Varje passage som sker mellan sensorn och reflexen räknas som ett besök.

På besöksräknaren finns ett litet reglage man kan justera som reglerar hur snabbt besöksräknaren skall reagera på nästa passage.

 

Utrustningen kräver tillgång till ström från ett väggutag. (Om strömkälla saknas, se istället Besöksräknare för utomhusmiljö med batteridrift.) Räknaren kommer ihåg sitt värde om strömmen skulle brytas.

Räkneverket nollställs med hjälp av en magnet.

 

Besöksräknaren är framtagen av en svensk utvecklare och tillverkas i Sverige.   


Placering

Besöksräknaren fungerar bäst om den kan monteras vid en smal passage där besökarna går förbi efter varandra. Detta minskar risken för att två besökare passerar bredvid varandra och räknas som enbart en person. Utrustningen klarar dock tekniskt en bredd på passageområdet på upp till 10 meter.

 

Montering

Besöksräknaren monteras enkelt med medföljande skruvar och beslag som passar för flera olika vanliga förhållanden.

 

På ena sidan passagen monteras sensorn och räknaren. Utrustningen ansluts enkelt till 230 volt, sätt bara i kontakten i vägguttaget. På andra sidan passagen fästs reflektorn.

Vid monteringen riktas sensorn så att ljusstrålen träffar reflektorn.

En monteringsanvisning på svenska medföljer.

 

Drift & underhåll

Normalt kräver besöksräknaren inget underhåll.

Garantitid 1 år.

 

Teknisk info

Utrustningen omfattar:

 • Sensor, IP64-klassad för väderbeständighet och monterad i en strut för att skydda mot regn och snö

 • Räkneverk, monterat i en IP65-klassad kapsel för väderbeständighet. Led-indikator ovanför räkneverket lyser vid passage och underlättar vid installation.

 • Reflektor, modell stor (8 reflexer)

 • Kablar mellan givare och räkneverk (1,9 meter) och givare och stickkontakt (1,8 meter)

 • Skruvar och beslag för montage

 • Magnet för nollställning

 • Monteringsanvisning på svenska

Möjliga inställningar: Besöksräknaren har en ställbar tröghet som gör att en besökare fortfarande bara räkna som en passage även om denne bryter ljusstrålen flera gånger vid sin passage. Trögheten kan justeras från 0 till 1,2 sekunder.

Maxantal passager som kan registreras: 999 999 stycken (6-siffrig display), därefter börjar räkneverket om.

Vädertålighet: Utrustningen är okänslig för sol- eller värmeförändringar.

Ljuskänslighet: Besöksräknaren är okänslig för ljusstörningar från exempelvis starkt ljus eller reflexer. Sensorn använder modulerat (pulserat) ljus som skiljer sig från ljuset i sol eller strålkastare.

Besöksräknare, utomhusmiljö med strömanslutning

12 700,00 krPris
  Product Page: Stores Product Widget
  Product Page: Product Slider

  Få en offert

  Tack för ditt meddelande!

  Product Page: Offert