top of page

Enkel och driftsäker besöksräknare för inomhusmiljöer. Antalet passager visas på en display. Diskret och tyst. Perfekt för exempelvis museer, naturum, butiker, caféer.

 

Den här besöksräknaren är anpassad för att räkna antalet passager vid en dörr eller entré. Du läser av den aktuella siffran på en display. (Den är alltså inte uppkopplad mot statistikdatabas och kan heller inte fjärravläsas.)

Besöksräknaren består av en sensor som skickar ut en ljusstråle, en reflektor som reflekterar tillbaka ljuset, och ett räkneverk.

 

Varje passage som sker mellan sensorn och reflexen räknas som ett besök.

På besöksräknaren finns ett litet reglage för att reglera hur snabbt besöksräknaren skall reagera på nästa passage.

 

Utrustningen kräver tillgång till ström från ett väggutag. Räknaren kommer ihåg sitt värde om strömmen skulle brytas.

Räkneverket nollställs med hjälp av en magnet.

 

Besöksräknaren är framtagen av en svensk utvecklare och tillverkas i Sverige.   

 

Placering

Besöksräknaren fungerar bäst om den kan monteras vid en smal passage, som en dörröppning eller entré, där besökarna tar sig förbi efter varandra. Det minskar risken för att två besökare passerar bredvid varandra och räknas som enbart en person. Utrustningen klarar dock tekniskt en bredd på passageområdet på upp till 4 meter.

 

Montering

Besöksräknaren monteras enkelt med medföljande skruvar och beslag som passar för de flesta förhållanden.

Utrustningen ansluts enkelt till 230 volt, sätt bara i kontakten i vägguttaget.

På ena sidan passagen (dörren/entrén) monteras sensorn och räknaren, och dessa ansluts till ett vägguttag. På andra sidan passagen fästs reflektorn.

Vid monteringen riktas sensorn så att ljusstrålen träffar reflektorn.

En monteringsanvisning på svenska medföljer.

 

Drift & underhåll

Normalt kräver besöksräknaren inget underhåll. 

Garantitid 1 år.

 

Teknisk info

Utrustningen omfattar:

 • Sensor, IP67-klassad och kan monteras i ett ouppvärmt utrymme.

 • Räkneverk

 • Reflektor

 • Kablar mellan sensor och räkneverk (4,9 meter) och givare och stickkontakt (1,8 meter)

 • Skruvar och beslag för montage

 • Magnet för nollställning

 • Monteringsanvisning på svenska

Möjliga inställningar: Besöksräknaren har en ställbar tröghet som gör att en besökare fortfarande bara räknas som en passage även om denne bryter ljusstrålen flera gånger vid sin passage. Trögheten kan justeras från 0 till 1,2 sekunder.

Vädertålighet: Utrustningen är okänslig för sol- eller värmeförändringar, men men själva räkneverket tål inte utomhusmiljö. För utomhusanpassad besöksräknare, se Besöksräknare för utomhusmiljö med batteridrift och Besöksräknare för utomhusmiljö med strömanslutning.

Maxantal passager som kan registreras: 999 999 stycken (6-siffrig display), därefter börjar räkneverket om.

Ljuskänslighet: Besöksräknaren är okänslig för ljusstörningar från exempelvis starkt ljus eller reflexer. Givaren använder modulerat (pulserat) ljus som skiljer sig från ljuset i sol eller strålkastare

Besöksräknare, inomhusmiljö

5 850,00 krPris
  Product Page: Stores Product Widget
  Product Page: Product Slider

  Få en offert

  Tack för ditt meddelande!

  Product Page: Offert