top of page
Sök
  • Therese Säfström

Få skylten läst, del 4 - Sätt den rätt!


Bra höjd, bra lutning - och en plats där besökaren inte kan låta bli att läsa skylten. Då maxar du chansen att din information går fram.


Ett av de vanligaste felen med placeringen av en skylt ute i ett natur- eller kulturområde, är att den hamnar för högt.

Det konstaterar Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i rapporten Tillgängliga natur- och kulturområden.

Och det är ju inte svårt att åtgärda.Höjdrekommendationer. Bilden visar personer i olika längd som står framför skyltar.

Natur- och kulturområden världen över har ambitioner att bli tillgängliga för så många besökare som möjligt. Det finns mer eller mindre detaljerade rekommendationer för hur skyltar ska placeras. På Nynäshamns naturutrustning håller vi oss generellt till de här måtten för lutning och höjd. De stämmer bra överens med exempelvis Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets resonemang, och riktlinjer från National Park Service, USA.


- Se till att mittpunkten hos en vertikal skylt hamnar 130-140 cm ovanför marken.

- En vinklad skylt lutas 45 till 60 grader, och avståndet mellan marken och nedre delen av skylten blir 70-80 cm.


Siluetterna i bilden visar längder hos besökare:

En svensk man är i genomsnitt 180 cm lång, en svensk kvinna 166 cm, en 7-åring är drygt 120 cm, och en 5-åring drygt 110 cm lång.

En person i rullstol har sin sitthöjd på ca 50 cm. Ungefär som att sitta på en vanlig stol.

Två händer som pekar på en karta, som sitter på en skylt.

På nära håll

Se till att beökaren kan komma riktigt nära skylten. Det gäller särskilt om skylten har en textstorlek och bilddetaljer som är i minsta laget.

Att kunna stå nära betyder också att det blir lättare att peka på och prata om skylten med sitt sällskap.


Info där den är relevant

Proppa inte entréskylten full med detaljinfo. Sätt istället upp en liten skylt där informationen är relevant.

Berättelsen om ett torp blir mycket mer spännande vid platsen för torpet, än borta vid parkeringen.


Enstaka små skyltar i ett område är ingenting som stör. Tvärtom berikar de upplevelsen för många. Om du är tveksam till det extra underhåll som ytterligare skyltar innebär, är detta förmodlingen en liten insats i förhållande till hur många besökare som kommer att få glädre av din berättelse.


Grip besökaren när den har tid

Har du ett rastbord? Sätt fast en skylt mitt på bordsskivan.

Här har besökaren lugn och ro, och tid att ägna åt en skylt.

Du kan ge besökarna ett intressant samtalsämne på skylten och bilder att diskutera.

Eller så tar du chansen att servera en fördjupande text. Här, på en plats att sitta ner, har du om någonstans chans att få en text läst ordentligt.

Möjligen i konkurrens av dasset.

Underskatta aldrig en skylt uppsatt inne på ett dass!


Källor och mer läsning:

Tillgängliga natur- och kulturområden. En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Handisam, 2013 https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6500/tillgangliga-natur--och-kulturomraden/

National Park Service. https://www.nps.gov/subjects/hfc/accessibility.htm


-----

Therese Säfström, Nynäshamns naturutrustning

27 visningar0 kommentarer
Post: Blog2_Post
bottom of page